Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 24 2019

7283 ff63 500
Reposted fromwwannie wwannie

June 16 2019

Lata nie mają znaczenia, liczy się dzisiaj i dzień następny.
— Richard // Chrurdzy
Reposted fromresort resort
Deluca: ... źle mnie zrozumiałaś. Jestem pod wrażeniem tego co zrobiłaś. Bałem się, że jeśli otworzę usta, to jedyne co powiem to... Kocham cię. Grey: Oł. Cóż, dobrze. Cieszę się, że to wyjaśniliśmy.
— Chirurdzy
Reposted fromresort resort

February 11 2019

Czas nie jest rzeczywisty. Jest teorią wymyśloną przez naukowców, bazującą na nieidealnym ruchu Ziemi wokół Słońca. Czemu więc przywiązujemy taką wagę do czegoś, co jest tylko teorią? 
— Grey's Anatomy s15e12
Reposted frommyslodsiewnia myslodsiewnia
Czas to niezwykła rzecz. Gdy czekasz na coś dobrego, niemal możesz poczuć jak się wlecze. Ale gdy pragniesz, by zwolnił, wszystko mija w mgnieniu oka. 
— Grey's Anatomy s15e12
Reposted frommyslodsiewnia myslodsiewnia

January 30 2019

— April&Jackson, "Grey's Anatomy"
Reposted fromzapiski zapiski

May 05 2018

5293 90e8 500
Reposted fromwwannie wwannie

March 11 2018

3939 36c5
Reposted fromwwannie wwannie

February 19 2018

6648 2eb5 500
Reposted fromwwannie wwannie

February 12 2018

6349 4724
Reposted fromwwannie wwannie

February 05 2018

7318 642d 500
Reposted fromwwannie wwannie

January 01 2018

1124 0406 500
Reposted fromwwannie wwannie

September 21 2017

7478 6070 500
Reposted fromwwannie wwannie

September 04 2017

6627 c858
Reposted fromwwannie wwannie

May 29 2017

3909 fcc4
Reposted fromwwannie wwannie

May 26 2017

Nobody wakes up thinking, "my world will explode today. My world will change." Nobody thinks that. But sometimes it happens. Sometimes we wake up. We face our fears, we take them by the hand, and we stand there...waiting, hoping, ready, for anything.
— Grey's anatomy
Reposted fromwwannie wwannie

April 27 2017

Did you say it? 'I love you. I don't ever want to live without you. You changed my life.' Did you say it? Make a plan. Set a goal. Work toward it, but every now and then, look around; Drink it in 'cause this is it. It might all be gone tomorrow."


— Grey, M. s05e24 Grey's Anatomy
Reposted fromzapomnialam zapomnialam

April 23 2017

4950 950c
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain

April 17 2017

Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain

April 16 2017

Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl